همراه کسب و کار

«حامی» تمام‌وقت و چابک در کنار سایر کسب‌وکارها

معرفی همراه اول کسب و کار:

شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) به عنوان یکی از رهبران بازار ICT منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند، در اندیشه ایجاد و توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال کشور است. اکوسیستمی که در آن، کسب‌وکارها نقشی مهم و حیاتی دارند.

به همین منظور، همراه اول کسب‌وکار از سال‌ها پیش با ارائه مشاوره، خدمات و راهکارهای گوناگون ارتباطـی روزآمد به کمک سـازمان ها و ارگان های مختلـف از جمله نهادهای دولتـی، وزارت خانه ها، شـرکت های بـزرگ و انواع کسـب وکارهایی که در این زمینه فعال هستند، آمده است.

همراه اول کسب و کار، خود را یک «حامی» تمام‌وقت و چابک در کنار سایر کسب‌وکارها می‌بیند و برای«توانمندسازی» آن‌ها خدمات متنوعی ارائه می‌دهد که مبتنی بـر نیازهـای بخش هـای مختلـف از جمله صنعـت و معدن، نفت، گاز و پتروشـیمی، آب و نیرو، حمل و نقـل و توزیع، فناوری بانکـی، مالـی و اعتباری، پیمانکاری و ساخت‌وساز، اطلاعـات و ارتباطـات، محصولات غذایی، بهداشـت، آموزش، بازرگانی، رسـانه و تبلیغات و گردشـگری و ...، سفارشی سـازی می شود.

img