هاب شیراز

اولین شتاب دهنده مبتنی بر متد NABC

معرفی شتاب دهنده هاب شیراز:

شرکت هوشمند اول برتر شیراز (هاب شیراز) در تاریخ 1396/10/28 با مشارکت و حمایت شرکت کسب و کار های نوپای حرکت اول، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول و دانشگاه شیراز به منظور بهره گیری از توانمندی ها و تجربیات هر دو نهاد تاسیس گردید.

این شرکت با هدف تمرکززدایی اکوسیستم کارآفرین، تقویت و غنی سازی زیست بوم کارآفرینیو نوآوری جنوب کشور به وسیله کشف، جذب و پرورش ایده ها و تیم های مستعد و فعال و همچنین کمک به توسعه شخصی و تقویت روحیه کارآفرینی فعالیت خود را آغاز نموده است.

هاب شیراز ضمن ایجاد حلقه ارتباطی دانشگاهیان با صنایع در قطب جنوب کشور و با در تظرگرفتن حوزه های تمرکز شرکت کسب و کار های نوپای حرکت اول، برنامه ویژه ای جهت شتابدهی تیم ها و کسب و کارهای نوپا در حوزه سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی و تولید محتوا، بازی و رسانه های دیجیتال و شهر هوشمند طرح ریزی نموده است.

این شرکت تلاش میکند تا با بهره گیری از متد نوین NABC به رسالت خود که همانا توانمند سازی تیم های استارتاپی جنوب کشور از طریق رساندن ایده به محصول آماده ارائه به بازار و توسعه و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در منطقه جنوب کشور جامعه عمل بپوشاند.

img