گردشگری دیجیتال کیش

مدیریت هوشمند گردشگران و محوریت تجربه تعاملی آنان از طریق تركيب خدمات فناوری‌محور در حوزه گردشگری

معرفی سرویس:

گردشگری هوشمند به عنوان پلتفـرم گردشگری ملی يكپارچه، با هدف مدیریت هوشمند گردشگران و محوریت تجربه تعاملی آنان از طریق تركيب خدمات فناوری‌محور در حوزه گردشگری، مدیریت و بازاریابی اکوسیستم سرویس‌های دیجیتال مطرح گردید. علاوه بر تجربه گردشگران، اکوسیستم به واسطه بکارگیری فناوری، می‌تواند میزبان یک اقتصاد اشتراکی از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نوین و کارا از خدمات و محصولات این حوزه باشد. این مدل از اقتصاد، امکان ایجاد جریان‌های درآمدی متنوعی را برای کسب‌وکارهای محلی، کوچک و متوسط در کنار کسب‌وکارهای کلان فراهم می‌کند.

پلتفرم گردشگری هوشمند با ایجاد يك بستر خدمات گردشگری در دسترس، طيـف كـاملي از خدمات مسافرتی از جمله اطلاعات گردشگری، برنامه‌ریزی سفر، حمل‌و‌نقل، اسکان، خرید و مدیریت کارا را فراهم می‌کند و از دیدگاه فني، گردشگری هوشمند دستیابی به تعامل کاملاً منظم و تفصيلي بين منابع گردشگری فيزيكي و منابع اطلاعات گردشگری را تسهیل مي‌كند و شكل جديدي از خدمات گردشگری در خدمت عموم، بنگاه‌ها و دولت قرار مـي‌گيـرد. همچنین، از نظر مدیریت گردشگری، گردشگری هوشمند با ارائه خدمات با ارزش و بر اساس الزامات و موقعیت گردشگران به ارتقاء كيفيت فعاليت‌هاي سفر كمك مي‌كند و با انجام تجزیه ‌و تحليـل آماری به حمایت از بازاریابی گردشگری مقصد و ترویج آتی آن مي‌پردازد.

img