اهداف و مأموریت‌های مرکز تحقیق و توسعه

اهداف و مأموریت‌های مرکز تحقیق و توسعه

mci-pages-sharing

به منظور تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری‌های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد نیاز گروه همراه اول، با هدف خودکفایی، استقلال فنی و تخصصی، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در بهمن ماه سال 1398، آغاز بکار کرد.

اهداف و مأموریت‌ها مرکز تحقیق و توسعه
 • شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه
 • تحقیـق و توسعه و ایجاد زیست‌بوم نوآوری همراه اول
 • بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌ها
 • توسعه پلتفرم‌های سرویس‌های دیجیتال و هوشمندسازی آینده
 • پژوهش و اکتساب (جذب) فناوری‌های نو ظهور و لبه تکنولوژی مخابراتی و فناوری اطلاعات، اجرای پایلوت و تست و ارزیابی فناوری‌ها
 • راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع
 • رصد اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های فناور داخلی
 • همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی
 • توسعه همکاری‌های تحقیـقاتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
 • ایجاد ظرفیت صادرات خدمات مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تدوین استانداردهای فناوری‌های لبه در سطح ملی
 • ارائه مشاوره تخصصی در انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های نوین
وظایف مرکز تحقیق و توسعه
 • مطالعه، تحقیق و رصد فناوری‌های نوین با تمرکز بر پژوهش و اکتساب فناوری‌های نوظهور و لبه مخابراتی و فناوری اطلاعات
 • طراحی، توسعه و اجرای پایلوت فناوری‌های موردنیاز بر اساس نتایج تحقیقات
 • بررسی نیازمندی‌ها، تعیین اولویت‌های بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز
 • توسعه فناوری‌ها و خدمات نوین بومی در حوزه‌های فناوری (سخت‌افزار و نرم‌افزار)
 • تعامل با مراکز توسعه فناوری‌های بومی
 • تعامل موثر با مراکز آموزش عالی به منظور بلوغ فناوری‌های نوین مورد نیاز گروه همراه اول (اعم از اعطای گرنت و انعقاد قراردادهای پژوهشی)
 • همسوسازی و نظارت بر پروژه‌های برون‌سپاری شده به مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و کنسرسیوم‌ها
 • توسعه همکاری‌های مشترک تحقیقاتی با مرکز تحقیقاتی مشابه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
 • ایجاد ظرفیت صادرات خدمات مهندسی و نیز ایجاد کریدر اخذ پروژه‌های تحقیق و توسعه بین‌المللی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • ارائه مشاوره تخصصی در انتخاب فناوری‌های نوین
 • تدوین و توسعه استانداردهای فناوری‌های لبه برای گروه همراه اول در صورت امکان در سطوح ملی و بین‌المللی
 • تعامل و همکاری با آزمایشگاه های فنی و تخصصی خارج از گروه همراه اول
 • حمایت از آزمایشگاه‌های موجود در راستای ارزیابی فناوری‌های بومی شده، توسعه سرویس‌ها و فناوری‌های نوین، تضمین تجربه مشتری و ارتباط با اکوسیستم اکتساب فناوری‌های نوظهور
 • ایجاد یک آزمایشگاه و مرکز تست مجهز چند منظوره
 • صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری مرتبط بر مبنای تجمیع نتایج تست آزمایشگاه‌های داخل و خارج شرکت.