معرفی مرکز تحقیق و توسعه

معرفی مرکز تحقیق و توسعه

mci-pages-sharing

معرفی مرکز تحقیق و توسعه

به منظور تحقیق، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری‎های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد نیاز گروه همراه اول، با هدف خودکفایی و استقلال فنی و تخصصی، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول (MCI R&D Center) در قالب یک مرکز "SBU" زیر مجموعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، براساس مصوبه 30 بهمن 1398 هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران تأسیس شده است.

هیات عامل مرکز تحقیق و توسعه
دکتر مهدی اخوان بهابادی
دکتر مهدی اخوان بهابادی
مدیر عامل
دکتر محمد سعید سرافراز
دکتر محمد سعید سرافراز
عضو هیئت مدیره
دکتر وحید شاه منصوری
دکتر وحید شاه منصوری
رئیس مرکز تحقیق و توسعه
مهندس مرتضی طاهری بخش
مهندس مرتضی طاهری بخش
معاون فنی و توسعه شبکه
دکتر سیاوش بیات سرمدی
دکتر سیاوش بیات سرمدی
معاون فناوری اطلاعات
ساختار سازمانی مرکز تحقیق و توسعه
ساختار سازمانی مرکز تحقیق و توسعه
رئیس و معاونین مرکز تحقیق و توسعه
دکتر وحید شاه منصوری
دکتر وحید شاه منصوری
رئیس مرکز تحقیق و توسعه
دکتر محمد علی اخائی
دکتر محمد علی اخائی
معاون راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی
مهندس مصطفی درجزی
مهندس مصطفی درجزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی
مهندس مهدی خاتمی
مهندس سید مهدی خاتمی
معاون مهندسی خرید و پشتیبانی

اهداف و مأموریت‌های مرکز تحقیق و توسعه

 • شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه
 • بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌ها
 • توسعه پلتفرم‌های سرویس‌های دیجیتال و هوشمندسازی آینده
 • پژوهش و اکتساب (جذب) فناوری‌های نو ظهور و لبه تکنولوژی مخابراتی و فناوری اطلاعات، اجرای پایلوت و تست و ارزیابی فناوری‌ها
 • راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع
 • رصد اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات
مشاهده بیشتر

شرح وظایف مرکز تحقیق و توسعه

معاونت راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی
 • رصد تغییرات فناوری در حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی و ارائه دستاوردهای علمی در این حوزه.
 • نیازسنجی، امکان سنجی، اولویت ‌اولویت‌بندی پروژه‌های تولید داخل، پژوهش‌های مرتبط گروه همراه اول و اکویستم ICT کشور.
 • تهیه طرح RFP و برآورد مشخصات فنی و مالی پروژه‌های مرتبط در معاونت، انتخاب پیمانکار، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکاران.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و اقتصادی جهت نظارت بر روند پیشرفت، حسن اجرا و بهره برداری پروژه‌های معاونت.
 • انجام پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات کاربردی حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT.
 • تولید، توسعه، بومی‌سازی و نمونه سازی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT.
 • بهره برداری ازآزمایشگاه‌ها و مراکز تست تخصصی و حمایت از آزمایشگاه‌های موجود
 • اجرای پایلوت‌های آزمایشگاهی و میدانی فناوری‌های لبه در حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT.
 • نظارت، کنترل و مشاوره تخصصی در حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT و مشارکت با تیم‌های معاونت فنی و معاونت فناوری اطلاعات همراه اول جهت همسویی با اولویت‌های آن معاونت‌ها.
 • تدوین، توسعه استانداردها، توصیه نامه‌ها، رویه‌های فنی و فناوری صنعت تلکام در حوزه فناوری‌های راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT برای گروه همراه اول در سطوح ملی و بین المللی.
 • شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان صنعت تلکام.
 • مشارکت مؤثر در حمایت و برگزاری رویدادهای فناورانه و بهره مندی از اکوسیستم کارآفرینی کشور.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در تدوین بودجه عملیاتی مرکز تحقیق و توسعه و تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب برنامه‌ها.
 • پیاده سازی مدیریت دانش، آموزش فنی و انتقال آن در حوزه راهکارهای دیجیتال و هوشمند سازی تلکام و ICT.
 • مشارکت و حضور مؤثر در شوراها و کارگروه‌های درونی و بیرونی مرکز و وظایف محوله از سمت رئیس مرکز.
 • هدايت و نظارت بر فعاليت‌های كليدی. اداره ابر و اینترنت اشیاء، اداره هوشمندسازی، اداره سرویس‌های نوین دیجیتال و اداره سامانه‌های پشتیبان.
معاونت شبکه‌های نوین
 • رصد تغییرات فناوری در حوزه شبکه‌های نوین مخابراتی و ارائه دستاوردهای علمی در این حوزه.
 • نیازسنجی، امکان سنجی، ‌اولویت‌بندی پروژه‌های تولید داخل و پژوهش‌های مرتبط گروه همراه اول و اکویستم ICT کشور.
 • تهیه RFP و برآورد مشخصات فنی و مالی پروژه‌های مرتبط در معاونت، انتخاب پیمانکار، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکاران.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و اقتصادی جهت نظارت بر روند پیشرفت و حسن اجرا و بهره برداری پروژه‌های معاونت.
 • انجام پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات کاربردی حوزه شبکه‌های نوین مخابراتی.
 • تولید، توسعه و نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز حوزه شبکه‌های نوین مخابراتی.
 • بهره برداری از آزمایشگاه‌ها و مراکز تست تخصصی و حمایت از آزمایشگاه‌های موجود
 • اجرای پایلوت‌های آزمایشگاهی و میدانی فناوری‌های لبه در حوزه شبکه‌های نوین.
 • نظارت، کنترل و مشاوره تخصصی در حوزه شبکه‌های نوین و مشارکت با تیم‌های معاونت فنی و معاونت فناوری اطلاعات همراه اول جهت همسویی با اولویت‌های آن معاونت‌ها.
 • تدوین، توسعه استانداردها، توصیه نامه‌ها، رویه‌های فنی و فناوری صنعت تلکام در حوزه فناوری‌های لبه برای گروه همراه اول در سطوح ملی و بین المللی.
 • نظارت بر شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان صنعت تلکام.
 • مشارکت مؤثر در حمایت و برگزاری رویدادهای فناورانه و بهره مندی از اکوسیستم کارآفرینی کشور.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در تدوین بودجه عملیاتی مرکز تحقیق و توسعه و تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب برنامه‌ها.
 • پیاده سازی مدیریت دانش، آموزش فنی و انتقال آن در حوزه شبکه‌های نسل آینده تلفن همراه.
 • مشارکت و حضور مؤثر در شوراها و کارگروه‌های درونی و بیرونی مرکز و وظایف محوله از سمت رئیس مرکز.
 • هدايت و نظارت بر فعاليته‌ای كليدی اداره سامانه‌ها و تجهیزات شبکه‌ها، اداره نوآوری و سرویس‌های نوین شبکه، اداره شبکه رادیویی.
معاونت مهندسی خرید و پشتیبانی
 • كنترل و نگهداري حساب‌هاي مالي، تداركاتي، خريد.
 • استفاده بهینه از منابع انساني و انجام پیگیری لازم به منظور کسب مجوز تأمین، انتقال و مأموریت منابع انسانی و اعمال هماهنگی‌های لازم با معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول و سایر مراجع ذیربط برای اجرای مؤثر فعالیت‌های مرتبط.
 • تدوين و اجرای استانداردها، آيين نامه‌هاي مالي و معاملاتی و نیروی انسانی مطابق با اساسنامه مرکز.
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مرکز تحقیق و توسعه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر قراردادها.
 • انجام تشریفات و فراهم کردن مقدمات و برگزاری مناقصات و فرایند خرید.
 • هزینه کرد اعتبارات تخصیص داده شده مطابق با برنامه‌های مصوب مرکز. و پیگیری برای دریافت بودجه تصویب شده از شرکت ارتباطات سیار به منظور تامین منابع مالی مرکز.
 • انجام امور اداری و حقوقی پرسنل مرکز.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و اقتصادی در تدوین بودجه عملیاتی مرکز تحقیق و توسعه و تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب برنامه‌ها.
 • هدايت و نظارت بر فعاليت‌های كليدی اداره منابع انسانی، اداره مالی، اداره تدارکات.
معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی
 • سياست گذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی مرکز تحقیق و توسعه.
 • آینده پژوهی، راهبری رصد فناوری، تدوین رهنگاشت مرکز تحقیق و توسعه
 • برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد مرکز تحقیق و توسعه‌ی شرکت همراه اول.
 • تدوین بودجه عملیاتی مرکز تحقیق و توسعه و تأمین و تخصیص اعتبارات مصوب برنامه‌ها.
 • ایجاد هماهنگی لازم برای استقرار نظام یکپارچه مدیریت و کنترل پروژه در مرکز تحقیق و توسعه‌ی شرکت همراه اول.
 • مدیریت دانش و آموزش در مرکز تحقیق و توسعه.
 • جذب اعتبارات مصوب.
 • ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان.
 • تعاملات نهادی همراه اول با اکوسیستم ICT کشور و برگزاری رویدادهای فناورانه-نوآورانه.
 • تصویب سیاست‌ها، آیین نامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌ها مرکز تحقیق و توسعه در زمینه کاری مرتبط.
 • هدايت و نظارت بر فعاليت‌های كليدی اداره راهبرد و اداره طرح و پروژه.