طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم همگام‌سازی سرویس بصورت انتها- به- انتها برای شبکه 5G
mci-pages-sharing
 • دسته اصلی: 5G
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
مجری

معاونت متولی: معاونت شبکه‌های نوین
مدت زمان اجرا: 6 ماه

معرفی

افزایش تعداد دستگاه‌های فیزیکی و مجازی متصل شده به شبکه از جمله تکنولوژی‌های پوشیدنی پیشرفته، کاربردهای پزشکی از راه دور، واقعیت مجازی/ افزوده، ارتباطات ماشین به ماشین، اینترنت اشیا و خودروهای خودران، منجر به افزایش بار کاری شبکه و تاخیر بسیار پایین در ارسال داده‌ها شده است.

از طرفی معرفی تکنولوژی‌هایی نظیر IOT، 5G و Cloud، مدیران زیرساخت شرکت‌های بزرگ حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات را برای مدیریت یکپارچه زیرساخت و سرویس‌های نوظهور و از طرفی راضی نگه داشتن کاربران با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است. از آنجایی که شبکه در دنیای امروزی به عنوان یکی از اساسی‌ترین هسته‌های اجرایی دنیای صنعت و تکنولوژی به شمار می‌آید، دیگر نمی‌توان به صورت شبکه‌های مجزا از هم این زیرساخت را مدیریت نمود. یکی از الزامات اساسی برای ایجاد سرویس‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های معرفی شده، پیاده‌سازی یک پلتفرم انتها–به–انتهای مدیریت و همگام‌سازی سرویس است که بر اساس یک دید جامع نسبت به کل دامنه‌های شبکه اعم از حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات بتواند زیرساخت لازم برای تحقق نیازمندی‌های یک سرویس را فراهم آورد.

در صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات، بسیاری از شرکت‌های مطرح این حوزه از جمله Ericsson, Huawei و Nokia در حال کار و توسعه این پلتفرم هستند. از این رو، در مخابرات ایران نیز با ظهور 5G نیاز به وجود چنین سامانه‌ای احساس شده است و در مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، پروژه ای مبتنی بر راه‌اندازی پلتفرم انتها-به-انتهای مدیریت و همگام سازی سرویس تعریف شده است و این مرکز با کمک دانشگاه صنعتی شریف در حال حاضر در حال اجرای این پروژه به صورت پایلوت است.

هدف
 • پیاده‌سازی یک پلتفرم چند دامنۀ انتها–به–انتهای مدیریت سرویس در جهت مدیریت و همگام‌سازی بسترهای ابری و شبکه‌های ارتباطی بین آن‌ها
 • تعامل با اجزای درخواست‌کننده سرویس در لایه کاربردی
 • کنترل چرخه حیات تمامی سرویس‌ها به صورت بلادرنگ و خط‌مشی-محور
ضرورت
 • افزایش نرخ داده‌ها و لزوم پاسخ با تاخیر حداقلی به آن‌ها با ظهور تکنولوژی‌هایی از جمله 5G ، IOT و Cloud
 • تغییرات ایجاد شده در معماری شبکه و تعریف سیستم‌های نوین و نرم‌افزار محور و لزوم همگام شدن با این تغییرات
 • برقراری قابلیت دسترس پذیری و اتکای بالا و پایش منظم سرویس‌ها
دستاوردها
 • مدیریت یکپارچه زیرساخت ابری و تمامی منابع سختافزاری و نرم‌افزاری
 • مدیریت شبکه‌ها به صورت نرم‌افزار محور
 • پایش منظم سیستم، تحلیل رخدادها و اعمال پاسخ متناسب و بلادرنگ در هنگام رخدادها
 • مدیریت چرخه حیات سرویس‌های ایجاد شده
 • امکان مدیریت یکپارچه سیستم تنها از یک نقطه و از راه دور
حوزه‌های قابل بهره‌برداری
 • اپراتورهای تلفن همراه
 • شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات
 • شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ابری و سرویس‌های ابری

شرکت ارتباطات سیار ایران