طراحی سامانه مهندسی نرم افزار جستجو محور و‌ سنجش خودکار
mci-pages-sharing
طراحی و توسعه سامانه مهندسی نرم‌افزار جستجو محور و سنجش خودکار کیفیت سیستم‌های نرم‌افزاری
 • دسته اصلی: هوش مصنوعی
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
مجری

معاونت متولی: راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی
مدت زمان اجرا: 12 ماه

معرفی

مدل کیفیت، سنگ بنای یک سیستم ارزیابی کیفیت نرم‌افزار است. مدل کیفیت تعیین می‌کند که هنگام ارزیابی خصوصیات یک محصول نرم‌افزاری، کدام ویژگی‌های کیفی مورد توجه قرار گیرد. کیفیت یک سیستم درجه‌ای است که سیستم نیازمندی‌های گفته‌شده و ضمنی ذینفعان مختلف خود را برآورده می‌کند و بنابراین ارزش ایجاد می‌نماید. مدل کیفیت محصولِ تعریف شده در استاندارد ISO/IEC25010 شامل هشت ویژگی کیفی است که هر کدام از این معیارهای کیفی نیز خود به شاخه‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند. در این بین، قابلیت نگهداری عامل بسیار مهمی در موفقیت اقتصادی محصولات نرم‌افزاری است، چرا که در متون مهندسی نرم‌افزارر ثابت گردیده است که بین 70 تا 90 درصد از هزینه‌های یک سیستم نرم‌افزاری در فاز مراقبت و نگهداری آن رخ می‌دهد. قابلیت نگهداری شامل زیر مشخصه‌های قابلیت پیمانه‌ای بودن، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت تحلیل، قابلیت تغییر، و قابلیت آزمون است. این زیر مشخصه‌ها مبتنی بر هشت ویژگی محصول شامل حجم، تکرار، پیچیدگی واحد، اندازه واحد، رابط واحد، اتصال ماژول، تعادل مؤلفه و استقلال مؤلفه اندازه‌گیری می‌شوند. در این طرح هدف، ارائه خدماتی مبتنی بر مدل استاندارد ISO/IEC25010 برای ارزیابی قابلیت نگهداری در سیستم‌های نرم‌افزاری است. به این ترتیب، خروجی پروژه به صورت دقیق یک ابزار تضمین کیفیت با عملکرد هوشمند است که گزارش‌های مربوط به مشخصه قابلیت نگهداری نرم‌افزار را در چهار سطح مختلف انتزاع به صورت سرویس‌گرا ارائه می‌دهد:

 • ارائه امتیاز مشخصه قابلیت نگهداری
 • ارائه امتیاز زیر مشخصه‌ها
 • ارائه امتیاز ویژگی‌های محصول
 • ارائه امتیاز معیارها

در این رویکرد، میان‌افزار وظیفه ایجاد یک واسط برنامه‌نویسی کاربردی یکپارچه با قابلیت دسترسی به تمامی معیارهای مورد نیاز را بر عهده دارد. تعدادی از این معیارها از طریق فراخوانی ابزارهای موجود قابل دستیابی است و مابقی (مانند معیارهای مربوط به تعادل مؤلفه) باید توسعه یابند. سایر خدمات که شامل معیارهای سطح بالاتر در ساختار سلسه مراتبی دیده شده توسط استاندارد هستند، با بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری شده و معیارهای موجود محاسبه می‌شوند. در نهایت تمامی خدمات فراهم شده توسط ابزار پیشنهادی به صورت مبتنی بر سرویس به کاربر ارائه خواهد شد.

هدف
 • استفاده از فنون هوش مصنوعی برای تخمین زیرمشخصه‌ها قابلیت نگهداری نرم‌افزار
 • ارائه گواهی قابلیت نگهداری نرم‎ا‎فزار بر مبنای استاندارد ISO/ICE25010
 • بهره‌گیری همزمان از ویژگی‌های چند ابزار به صورت شفاف از طریق ایجاد میان‌افزار
 • تسهیل استفاده از امکانات با ارائه آنها به صورت سرویس
ضرورت
 • اطلاع از میزان کیفیت محصولات نرم‏افزاری
 • تولید نرم‌افزاررهای با کیفیت بالاتر در سطح کشور و به طور خاص در مجموعه همراه اول
 • بررسی تغییرات کیفیت نرم‌افزارر در طول زمان
 • نیاز به ابزاری بومی با قابلیت ارائه گزارش سنجش کیفیت بر اساس استاندارد جهانی
دستاوردها
 • تعیین امتیاز سلسله مراتبی برای قابلیت نگهداری در سطوح مختلف انتزاع
 • نمایش ارتباط هرکدام از معیارها با بخش‌های مختلف کد منبع
 • نمایش تغییرات امتیاز معیارها و زیرمشخصه‌ها در طول زمان با ارائه داشبورد مناسب
حوزه‌های قابل بهره‌برداری
 • حوزه‏های توسعه نرم‏افزار
 • حوزه کنترل و تضمین کیفیت سامانه‌های نرم‌افزاری در صنایع مختلف
 • سنجش کیفیت محصولات نرم‏افزاری توسعه یافته به زبان برنامه‌نویسی جاوا

شرکت ارتباطات سیار ایران