طراحی، تامین و اجرای پایلوت پروژه جاده هوشمند
mci-pages-sharing
 • دسته اصلی: سامانه ها و تجهیزات شبکه
مجری

معاونت متولی: معاونت شبکه‌های نوین
مدت زمان اجرا: 7 ماه

معرفی

هدف از این پروژه تشخیص و اعلام هشدار بی‌درنگ لغزندگی جاده به رانندگان خودروهای در حال تردد در محدوده اجرای پایلوت و دیگر ذینفعان مرتبط مانند راهداری، نهادهای انتظامی و خدمات‌رسان است. جهت تشخیص لغزندگی، از سنسورهای پیشرفته‌ای که قابلیت تشخیص میزان اصطکاک، عمق برف، میزان خیس‌بودن جاده و دیگر وضعیت‌های جوی را دارند استفاده می‌شود. داده‌های اندازه‌گیری‌شده از طریق بستر امن اپراتور به شبکه هسته انتقال می‌یابد. در سطح هسته نیز با استفاده از ابزارهای در اختیار اپراتور نظیر Cell broadcast ,SMS, IVR و با تعریف قوانین هشدار، پیام‌های مرتبط به ترددکنندگان در محدوده جاده بحرانی و ذینفعان ارسال می‌شود. همچنین با نصب چراغ‌های هشدار در محدوده تحت پوشش پروژه پایلوت، به شکل دیداری نیز هشدارهای لازم به رانندگان داده می‌شود. هشدارهای ارسال‌شده قابلیت ممیزی و ردیابی خواهند داشت.

هدف
 • تشخیص لغزندگی جاده به دلیل شرایط جوی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته
 • اعلام هشدار بی‌درنگ لغزندگی جاده به رانندگان خودروهای در حال تردد در محدوده اجرای پایلوت و دیگر ذینفعان مرتبط مانند راهداری، نهادهای انتظامی و خدمات‌رسان از طریق بسترهای در اختیار اپراتور
ضرورت
 • پیش‌آگاهی به رانندگان و ذینفعان در شرایط بحرانی لغزندگی جاده به‌شکل هوشمند و به‌هنگام، گام مهمی در کاهش سوانح ناشی از لغزندگی جاده‌ها در شرایط جوی نامساعد است.
 • استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی هوشمند در جهت آگاهی‌بخشی به رانندگان در دوازده ثانیه پایانی شروع موقعیت‌های خطرناک
دستاوردهای قابل انتظار
 • تشخیص و اعلام هشدار در شرایط بحران به شکل هوشمند
 • کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای
 • حرکت در مسیر تحقق رویای دیجیتال در حوزه جاده هوشمند
حوزه‌های قابل بهره‌برداری
 • هوشمندسازی در حوزه جاده‌های حادثه‌خیز کشور
 • اعلام هشدار هوشمند
 • یکپارچگی سامانه‌های همراه اول با سامانه‌های تصمیم‌یار

شرکت ارتباطات سیار ایران