استان یزد
mci-pages-sharing
ردیف کد پیشخوان کدنمایندگی مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72391053 3201401000 حسین رحیمی پور يزد 035 35233928 یزد - بلوار مطهری - روبروی بیمه نوین - جنب بیمه دانا
2 72391072 3201403000 وهاب پوربابايي يزد 035 37223535 یزد سه راه آزادشهرسمت چپ ابتدای بلوار آزادشهر مغازه 10
3 72391041 3206500001 خدیجه زارع مهرجردی ميبد 035 32324322 یزد شهرستان میبد خیابان امام خمینی(ره) روبروی سپه مرکزی