بسته خوش آمد اینترنت برای سیم کارت های جدید (دائمی و اعتباری)

این طرح در پایان روز 1399/11/11 به پایان رسیده است.

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - بسته خوش آمد اینترنت برای سیم کارت های جدید (دائمی و اعتباری)
معرفی طرح:

از زمستان 1394، 800MB اینترنت (آلفا+) به مشترکین جدید سیم کارت های دائمی با اعتبار یک هفته هدیه داده می شود.

شرایط و قوانین طرح:
  • این بسته به صورت خودکار و پس از فعالسازی سیم کارت برای مشترک دائمی فعال می شود.
  • شایان ذکر است ارائه بسته خوش آمد 399 ویژه تعرفه مکالمات داخل شبکه بر روی سیم کارت های دائمی و ارائه بسته خوش آمد از این جیب به آن جیب 50,000 ریالی بر روی سیم کارت های اعتباری همچنان ادامه دارد.
نحوه فعالسازی طرح:
عنوان کد
استعلام اعتبار *100*10#
راهنما *100*19#