اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

mci-pages-sharing
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دوازدهم 1 12078357491 سید عثمان احمدی 100 میلیون تومان 091852***49 سید خالد 0 سنندج- کردستان
2 12115423263 حمید آقا بابایی 100 میلیون تومان 091407***50 حسین 112 یزد
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یازدهم 1 11050276309 علی اکبر شورکایی 100 میلیون تومان 091192***51 علی 650 مازندران
2 11077702453 حجت کشاورز اشکلک 100 میلیون تومان 091199***13 ابراهیم 577 مازنداران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دهم 1 10067638918 مسلم اردشیر مقدم 100 میلیون تومان 091752 *** 59 مسلم 11 کهکیلویه و بویراحمد
2 10120072949 مهدی دانا سنگری 100 میلیون تومان 091711 *** 84 شیرزاد 1210 فارس
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
نهم 1 9071093037 عبدالغنی بهی 100 میلیون تومان 091554 *** 65 لعل محمد 1201 سیستان و بلوچستان
2 9083822736 حفصه نیکخواه خواجه عطایی 100 میلیون تومان 091765 *** 87 محمد 3380356387 هرمزگان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
هشتم 1 8053299303 عقیل ذاکری گورزانگی 100 میلیون تومان 091763 *** 09 علی 1935 فارس
2 8038852857 اسماعیل نقیب 100 میلیون تومان 091066 *** 95 محمد 321 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
هفتم 1 7057811492 کلثوم رضوانی 100 میلیون تومان 091547 *** 24 صفر علی - خراسان رضوی
2 7064676766 ابراهیم صدر ممتاز 100 میلیون تومان 091916 *** 13 محمد علی 518 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
ششم 1 6000577002 محمد طاهر هیبت زهی سوران 100 میلیون تومان 091587 *** 85 خدابخش 3690035856 سیستان و بلوچستان
2 6124671904 احمد مکوندی غلامی 100 میلیون تومان 091676 *** 90 عوض 19 خوزستان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
پنجم 1 5047623530 سهراب ترابی نژاد 100 میلیون تومان 091684 *** 55 حبیب 4120332721 لرستان
2 5091222683 لیلا محمدی تبار 100 میلیون تومان 091233 *** 04 عزت الله 9392 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
چهارم 1 4076864247 سید عباس موسوی 100 میلیون تومان 091167 *** 93 سید هاشم 2 مازندران
2 4070925261 حسن دادعلی شاهی 100 میلیون تومان 091511 *** 01 علی 60348 خراسان رضوی
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
سوم 1 3074527471 سامان صالح نسب 100 میلیون تومان 091631 *** 98 یدالله 93 خوزستان
2 3040844355 مجتبی قاسم زاده 100 میلیون تومان 091232 *** 20 محمد ابراهیم 47 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دوم 1 2110322108 محمد ایمانی خیرآباد 100 میلیون تومان 091490 *** 34 حسن 530 آذربایجان شرقی
2 2129837212 اشرف دالوند 100 میلیون تومان 091696 *** 27 علی حسین 8734 لرستان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
اول 1 1071524178 حسن رضایی مهر 100 میلیون تومان 091830 *** 96 قربانعلی 57 همدان
2 1030065089 اصغر محمدزاده 100 میلیون تومان 091280 *** 57 علی 10568 تهران

جهت دریافت جوایز متعاقباً با برندگان تماس حاصل خواهد شد