جملات قصار امام خمینی(ره)
mci-pages-sharing
نام سرویس: جملات قصار امام خمینی(ره)
تعریف سرویس:
با اشتراک در این روزانه 1  پیامک از سخنان قصار امام خمینی (ره) را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس امام خمینی Emam
کد غیر فعالسازی سرویس امام خمینی خاموش Off Emam
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

شماها در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . امام خمینی (ره)

نمونه محتوا:
  • خداوند بزرگ ماه مبارک رمضان را و از آن میان ، شبهاى قدر را براى عبادت بندگانش برگزید. شب قدرى که هیچ شبى به برترى و عظمت آن ، نمى رسد. امام خمینی (ره)
  • شماها در ماه مبارک رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار خداست ، و مخلوق مهمان او است . امام خمینی (ره)