نوروز در اسلام
mci-pages-sharing
نام سرویس: نوروز در اسلام
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه  2  پیامک حاوی پیامهای تبریک نوروزی مذهبی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس عید EID
کد غیر فعالسازی سرویس عید خاموش EID Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

هدیه نوروز: هدیه دادن در نوروز از قدیم الایام مرسوم بوده است. در اسلام نیز این رسم با همان کیفیت تأیید شده است

نمونه محتوا:
  • بنابر همان روايت امام صادق (ع)، حادثه شگفت زنده شدن هزاران نفر از بنى اسرائيل به فرمان خدا كه پيش از اسلام روي داد، در نوروز رخ داده است‌ (در آيه 243 بقره به اين حادثه اشاره شده است).
  • هدیه نوروز: هدیه دادن در نوروز از قدیم الایام مرسوم بوده است. در اسلام نیز این رسم با همان کیفیت تأیید شده است؛ یعنی رسم هدیه دادن به طور کلی مورد پذیرش واقع شده است حتي در برخی از موارد معصومين سفارش داده بودند که به یکدیگر هدیه دهید.