کافه کتاب
mci-pages-sharing
نام سرویس: کافه کتاب
تعریف سرویس:
با اشتراک سرویس کافه کتاب، مشترکین همراه اول می­توانند روزانه یک پیامک شامل بخشی مفید و جالب از یک کتاب ارزشمند را روی تلفن همراه خود دریافت و مطالعه نمایند. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس کتاب KETAB
کد غیر فعالسازی سرویس کتاب خاموش KETAB OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

نمونه محتوا:

کافه کتاب: بعضی آدمها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد سخت و ضخیم و بعضی جلد نازک، بعضی جلد سیمی و فنری هستند. بعضی اصلا جلد ندارند. بعضی از آدمها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی. بعضی از آدمها ترجمه شده اند (بی بال پریدن، قیصر امین پور)

کافه کتاب: خواه مسافرت کنید، خواه در کنار بخاری پیش همسرتان بمانید، به هر حال سرانجام به سنی پا می گذارید که می بینید زندگی چیزی نیست جز انجام کاری که بدان عادت کرده اید. (گوبسک رباخوار، بالزاک)