ورزشی
mci-pages-sharing
نام سرویس: تفسیر فوتبال
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه حداکثر 4  پیامک شامل تفسیر اخبار فوتبال دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 203020 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس توپ toop
کد غیر فعالسازی سرویس توپ خاموش toop off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 750 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
پخش مستقیم فینال حذفی از سینماها

سینماهای شهر خرمشهر در اقدامی هماهنگ قصد دارند با بلیت فروشی ویژه، دیدار دو تیم استقلال و ذوب آهن در فینال حذفی را روی پرده ببرند. استقبال هواداران فوتبال از این مساله چشمگیر بوده و به نظر می رسد امشب تمام سینماهای خرمشهر پر از شهروندان خوزستانی شود.