روانشناسی
mci-pages-sharing
نام سرویس: مثبت بیندیش
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل محتواهایی جهت احیای روحیه مثبت کاربران نکات کلیدی جهت بهتر شدن تفکر کاربر را نسبت به مسائل روزانه برای وی ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 203062 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 104 104
کد غیر فعالسازی سرویس 104 خاموش 104 OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 750 ریال می باشد.

نمونه محتوا:

وقتی از نظر هیجانی آشفته هستیم، اغلب اطلاعات را به گونه ای سوگیرانه و تحریف شده به ذهن مان می فرستیم؛ مشکل این جا است که گمان و احساس خود را عین واقعیت می دانیم، اما اغلب، افکار ما مسبب احساس نا خوشایند است و با این طرز تلقی، احساس بی ارزش بودن می کنیم و نمی توانیم شاد باشیم.