تغذیه
mci-pages-sharing
نام سرویس: کلک های آشپزی مادربزرگ
تعریف سرویس:

کاربر به اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل فوت و فن های آشپزی دریافت می نماید.
اول بگم که، این سرویس اصلا سرویس آشپزی نیست! اینها همون کلک هایی هستش که آشپزهای حرفه ای بلدن! یعنی موقع آشپزی هرچیزی رو خراب کنن، سریع با این کلک ها درستش میکنن!
این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به سرشماره 205039 فعال خواهد شد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 123 123
کد غیر فعالسازی سرویس 123 خاموش 123 OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 750ریال می باشد.