مدیریت
mci-pages-sharing
نام سرویس: رنج و گنج
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 3  پیامک شامل اطلاعات راه و رسم زندگی و گفته های برترین ثروتمندان جهان دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2021  مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس گنج Ganj
کد غیر فعالسازی سرویس خاموش OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1500ریال می باشد.

نمونه محتوا:

مردان بزرگ و ثروتمند تنها برای کسب پول بیشتر تلاش نمی کنند، کار و فعالیت برای آنها علاوه بر درآمدزایی برای ارضای احساسات درونی آنهاست. این جمله معروف استیو جابز " در این زندگی کوتاه، شاید تنها از پس چند کار بربیاییم. بگذار این کارها بهترین باشند" نشان دهنده تعهد عمیق استیو جابز به جامعه ای است که در آن زندگی می کند.لی کان هی فرزند سوم بنیانگذار سامسونگ بود، ولی رهبری سامسونگ پس از مرگ پدر به وی سپرده شد. او در مدت 20 سال درآمد سامسونگ را 30 برابر کرد. لی برای ایجاد تغییر، از کارکنانش خواست که همه چیز را به غیر از همسر و فرزندانشان تغییر دهند! اکنون گروه سامسونگ متشکل از بزرگترین تولیدکننده لوازم الکترونیک جهان، دومین کشتی سازی بزرگ جهان، یکی از 100 شرکت اول ساختمانی جهان و یکی از 20 شرکت بیمه بزرگ جهان است.