زبان و ادبیات
mci-pages-sharing
نام سرویس: انگلیسی آسان
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 3 پیامک شامل درسهای انگلیسی دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه  2028 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس بله ok
کد غیر فعالسازی سرویس خاموش OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1500ریال می باشد.

نمونه محتوا:

درس امروز:

Preposition

حرف اضافه) واژه ای است که بیانگر ارتباط میان دو لغت در جمله است). این ارتباط می تواند نشان دهنده ی مسیر، مکان، زمان، علت، حالت و مقدار باشد. برای مثال در جمله ایمانند

she went to the store

حرف to در جمله (او به فروشگاه رفت) حرف اضافه ای است که بیانگر مسیر است.

he came by bus

او با اتوبوس آمد، (حرف اضافه by) (به وسیله) بیانگر حالت است.