حقوقی
mci-pages-sharing
نام سرویس: وکیل پاسخگو
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل پاسخگویی به سوالات حقوقی شامل خانواده، خرید وفروش، اجاره، دعاوی مالی، قراردادها...است. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 201814 مشترک عضو شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 150 150
کد غیر فعالسازی سرویس 150 خاموش 150 OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 750ریال می باشد.