سرگرمی
mci-pages-sharing
نام سرویس: چند قدم با حافظ
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه دو پیامک شامل اشعار حافظ و بازی با آنها به همراه فال حافظ دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی 110 به شماره کوتاه 201010 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 110 110
کد غیر فعالسازی سرویس 110 خاموش 110 OFF
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1200ریال می باشد.

نمونه محتوا:
چند قدم با حافظ *عاشقانه ها و عارفانه ها*
من که از آتش دل چون خم می در جوشم * * مهر بر لب زده خون می ‌خورم و خاموشم
 

با آن كه در درون، آتشی دارم، چون خم مى كه در درون مى‌ جوشد، منهم از ذكر و مشاهدات جانان دچار حالی پر شور و شر شده ام؛ ولى آن را با كس نگفته و نمى ‌گويم، و چون خم مى، دهان بر مى بندم تا خوب پخته گردم و به كمال والا و بالاترى دست يابم.