فرهنگ و هنر
mci-pages-sharing
نام سرویس: مثل و متل
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس کاربران روزانه 3 پیامک در مورد یک ضرب المثل یا متل اطلاعاتی همچون ریشه های به وجود آمدنشان یا شیوه استفاده از آنها دریافت می کنند. کاربران با ارسال عبارت فعالسازی به سرشماره 30589 و دریافت پیام خوشامدگویی (دریافت پیام خوشامدگویی رایگان است) عضو سرویس می شوند.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس مثل masal
کد غیر فعالسازی سرویس مثل خاموش masal off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1500 ریال می باشد.