توصیه های سلامتی
mci-pages-sharing
نام سرویس: سالم بمانیم
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل اطلاعات پزشکی و رژیم های غذایی سالم دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 9077 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 555 javan
کد غیر فعالسازی سرویس سالم بمانیم خاموش Javan Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1200ریال می باشد.

نمونه محتوا:
سالم بمانيد
 
بهترين ميان وعده هاي شب
 

سبزيجات خامي مانند هويج، کرفس، فلفل دلمه اي، نخود فرنگي و خيار تقريبا در هر فنجان 25 تا 50 کالري دارند و کمک مي کنند احساس سيري کنيد و سرشار از آب و فيبر هستند.

اگر دوست نداريد سبزيجات را خالي ميل کنيد، مي توانيد با ماست مخلوط کنيد.