بهداشت روان
mci-pages-sharing
نام سرویس: ریتم زندگی
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2  پیامک شامل " ارائه نکاتی جهت سلامتی روحی و نکات روان شناسی، راهکارهایی جهت کاهش تنش ها و استرس های روزانه" دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 200146 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 136 136
کد غیر فعالسازی سرویس 136خاموش OFF 136
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1500 ریال می باشد.