جملات کوتاه
mci-pages-sharing
نام سرویس: انرژی مثبت
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک شامل جملات انرژی بخش دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2022 مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس انرژی ENMO
کد غیر فعالسازی سرویس خاموش off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

با عضویت در این سرویس روزانه 2 پیامک شامل جملاتی در زمینه انرژی مثبت و زندگی بهتر دریافت خواهید کرد.

نمونه محتوا:

هر کسی ممکن است برای دیگری آدم کسل کننده ای به نظر رسد، این هیچ اهمیتی ندارد و طبیعی است. اما حواست باشد، هیچ کس نباید از نظر خودش آدم کسل کننده ای باشد. جرالد برنان