شخصیت شناسی
mci-pages-sharing
نام سرویس: امروز روز من است
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2  پیامک مربوط به ماه تولد کاربر ارسال می شود. کاربر می تواند با ارسال ماه تولد خود یا کلیدواژه مربوط به آن فال روزانه خود را دریافت کند. مثال: مرداد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 203838  مشترک سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر را دریافت می کند.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 161 الی 172 161 - 172
کد غیر فعالسازی سرویس 161 الی 172 خاموش 161- 172 off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000ریال می باشد.

نمونه محتوا:

اين روز براي تو تعيين كننده خواهد بود؛ چون بايد در فاصله آن تصميم‌هاي مهمي بگيري. در عشق و دوستي بايد ثابت قدم بود و در زندگي هميشه پيشرفت و ترقي را جستجو كرد. نگرانی تو بی مورد است.