سیمای احکام
mci-pages-sharing
نام سرویس: سیمای احکام
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک احکام عموم افراد را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس سیمای احکام AHKAM
کد غیر فعالسازی سرویس سیمای احکام خاموش Off AHKAM
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • آیا نماز و روزه فرد دانشجو کامل است یا شکسته؟
    • حضرت آیت الله خامنه ایی"شکسته میباشد.
    • حضرت آیت الله مکارم شیرازی"کامل میباشد.
    • حضرت آیت الله نوری همدانی"اگر در هفته بیش از 3 روز شود کامل است.