ساعت قبله و اوقات شرعی
mci-pages-sharing
نام سرویس: ساعت قبله و اوقات شرعی
تعریف سرویس:
با اشتراک در این سرویس روزانه ساعت قبله و اوقات شرعی را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس اوقات Oghat
کد غیر فعالسازی سرویس اوقات خاموش Off Oghat
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۷محرم ۱۴۳۵ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ ۰۶:۲۳ اذان صبح ۰۷:۵۶ طلوع آفتاب ۱۲:۵۸ اذان ظهر ۱۸:۰۰ غروب آفتاب

نمونه محتوا:
  • دوشنبه 20 آبان 1392 7 محرم 1435 11 نوامبر 2013
    • اذان صبح: 06:23
    • طلوع آفتاب: 07:56
    • اذان ظهر: 12:58
    • غروب آفتاب: 18:00