معماها و رمزهای احکام مسلمانان
mci-pages-sharing
نام سرویس: معماها و رمزهای احکام مسلمانان
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای نهفته در احکام مسلمانان ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس رموز احکام MORA
کد غیر فعالسازی سرویس رموز احکام خاموش Off MORA
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

مثلا روزه بگیرد، آنچه از واجبات را که ترک کرده انجام بدهد، مردم را با پرداخت حقشان راضی کند، نادم و پشیمان از کارهای گذشته

نمونه محتوا:
  • حقوق فرزندان بر والدین درس قرآن به او بیاموزد، ادب اسلامی را به او بیاموزد، نام نیکو برای او انتخاب کند، اسلحه (تیر اندازی) به او بیاموزد، به جز حلال به او نخوراند، ازدواج او را فراهم کند، شنا کردن به او بیاموزد.
  • شرایط توبه کردن یا منطق : یک کاری کند تا گوشت هایی که به حرام در بدنش روییده آب شود مثلا روزه بگیرد، آنچه از واجبات را که ترک کرده انجام بدهد، مردم را با پرداخت حقشان راضی کند، نادم و پشیمان از کارهای گذشته باشد، طوری که لذت گناه را کشیده، سختی بکشد، قصد ترک گناه، برای همیشه داشته باشد.