مجله ایده آل
mci-pages-sharing
نام سرویس: مجله ایده آل
تعریف سرویس:
با عضویت در این سرویس روزانه مطالب مهم و جالب مجله ارسال خواهد شد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555  مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس ایده آل Ideal
کد غیر فعالسازی سرویس ایده آل خاموش Ideal Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

مجله ایده آل: گیاهانی که در نوروز باید درخانه شما باشند. نسخه های فنگ شویی برای سبزیهای درون خانه اگر نگران اضافه وزن در ایام نوروز هستید

نمونه محتوا:
  • چهره سال تلویزیون شما انتخاب گردید. سال، سال احسان علیخانی بود. او درحالی اختلاف فاحش رقبایش را پشت سر گذاشت که عادل فردوسی پور، علی ضیاء، ، و حمید گودرزیهم سال موفقی داشتند.
  • مجله ایده آل: گیاهانی که در نوروز باید درخانه شما باشند. نسخه های فنگ شویی برای سبزیهای درون خانه اگر نگران اضافه وزن در ایام نوروز هستید از تکنیک های فنگ شویی در مورد گیاهان غافل نشوید. این گیاهان باعث افزایش محبت و انرژی های دوستانه در محیط خانه می شود.