نورمبین
mci-pages-sharing
نام سرویس: نورمبین
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی تفسیر کوتاه از قرآن کریم را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2057 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس تفسیر TAFSIR
کد غیر فعالسازی سرویس تفسیر خاموش Off TAFSIR
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:

تفسیر و ترجمه آیات قرآن کریم