نیایش نامه
mci-pages-sharing
نام سرویس: نیایش نامه
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه یک مناجات با پروردگار را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 205555 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نیایش Niyayesh
کد غیر فعالسازی سرویس نیایش خاموش Off Niyayesh
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

حضرت علی(ع): هرگاه بنده اى بخواهد چيزى بخواند و يا كارى انجام دهد و بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد در كارش بركت داده مى شود

نمونه محتوا:
  • حضرت علی(ع): هرگاه بنده اى بخواهد چيزى بخواند و يا كارى انجام دهد و بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد در كارش بركت داده مى شود.
  • حضرت علی(ع): هر كس رابطه اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود.