نیایش های قرآنی
mci-pages-sharing
نام سرویس: نیایش های قرآنی
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی نیایش های قرآنی ارسال می گردد.. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20512 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نیایش قرآن NQRN
کد غیر فعالسازی سرویس نیایش قرآن خاموش Off NQRN
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • خدايا! بر محمد و آل او درود فرست ... مباد ستم بينم كه تو بر دفاع از من توانايي! مباد ستم كنم كه تو بر جلوگيري از ظلم كردن من قادري! مباد گمراه شوم كه هدايتم براي تو ممكن است! مباد نيازمند گردم كه وسعت روزي‌ام در دست توست! مباد سركشي كنم كه همه توانم از آن توست ...
  • خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به زیور نیکوکاران بیارای، و برای گسترش عدالت، و فروخوردن خشم، و خاموش کردن آتش اختلاف، و جمع کردن پراکندگان، و آشتی دادن بین مردم، و آشکار ساختن نیکی‌ها، و پوشاندن زشتی‌ها خلعت پرهیزکاران را بر اندامم بپوشان ...