ندای روحانی
mci-pages-sharing
نام سرویس: ندای روحانی
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی نکات اخلاقی و ظرایف بندگی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20514 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس طریق THG
کد غیر فعالسازی سرویس طریق خاموش Off THG
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

بندگي يعني عبد در برابر مولايش هيچگونه اراده اي از خود نداشته باشد وهرچه صاحبش اراده كند، بنده نيز همان را اطاعت كند.اگر كسي از خودش نگذرد، نمي تواند بندۀ واقعي باشد

نمونه محتوا:
  • در هر لحظه اي كه از ياد خدا غفلت كنيم، همان لحظه، لحظۀ مرگ خواهد بود. هر خيال غير خدايي هم دشنه ايي است كه دل را مجروح ميكند. انسان بايد لحظه به لحظه، از توجهش به خدا باز نماند
  • بندگي يعني عبد در برابر مولايش هيچگونه اراده اي از خود نداشته باشد و هر چه صاحبش اراده كند، بنده نيز همان را اطاعت كند.اگر كسي از خودش نگذرد، نمي تواند بندۀ واقعي باشد