حکمت های نهج البلاغه
mci-pages-sharing
نام سرویس: حکمت های نهج البلاغه
تعریف سرویس:
با اشتراک در این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی حکمت های نهج البلاغه ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20512 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس حکمت نهج البلاغه HNAHJ
کد غیر فعالسازی سرویس حکمت نهج البلاغه خاموش Off HNAHJ
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند ، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!

نمونه محتوا:
  • چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه لذتش مى رود و كيفر آن مى ماند، و عملى كه رنج آن مى گذرد و پاداش آن ماندگار است!
    غيرت زن ، كفر آور، و غيرت مرد نشانة ايمان اوست.