اسم فرزندم
mci-pages-sharing
نام سرویس: اسم فرزندم
تعریف سرویس:
با اشتراک در این روزانه 2  پیامک شامل اسامی زیبای ایرانی دختر و پسران را دریافت می کنید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نام فرزند FZND
کد غیر فعالسازی سرویس نام فرزند خاموش Off FZND
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • اسامی دختر: شادان به معنی شادی، شاهین به معنی سلطنتی، اسامی پسر:شهرداد به معنی هدیه شهر، شهروز به معنی رودی بزرگ، شهریار به معنی پادشاه
  • اسامی پسر: رادین،رامبد،رامین،رامتین، رخشان، سپهر،سپنتا،سورن، سورنا