معماهای نهج البلاغه
mci-pages-sharing
نام سرویس: معماهای نهج البلاغه
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای کتاب نهج البلاغه حضرت علی(ع) و حمکت ها و فرمایشات ایشان ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس معمای نهج البلاغه MNHJ
کد غیر فعالسازی سرویس معمای نهج البلاغه خاموش Off MNHJ
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

نام حيواني است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟ پاسخ: حيواني كه از دو طرف خوانده شود به يك معنا است«گرگ» نام دارد.

نمونه محتوا:
  • نام حيواني است در نهج‌البلاغه، كه اگر از دو طرف خوانده شود به يك معنا است؟ . . . . . . پاسخ: حيواني كه از دو طرف خوانده شود به يك معنا است«گرگ» نام دارد.
  • طاووس با نگاه به كدام يك از اعضاء بدنش به گريه مي‌افتد؟ . . . . . . پاسخ: طاووس با نگاه به«پاهايش» به گريه مي‌افتد.