معماهای دین، پیامبران و سوره ها
mci-pages-sharing
نام سرویس: معماهای دین، پیامبران و سوره ها
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک در مورد معماهای دین، پیامبران و سوره ها ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس معمای دین DPS
کد غیر فعالسازی سرویس معمای دین خاموش Off DPS
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • بهترین توشه ها از نظر قرآن کریم چیست؟ ... پاسخ: "ان خیر الزاد التقوا" که بهترین توشه ها تقواست.
  • ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است؟ ... پاسخ: ماجراي اولين قتل در روي زمين در «آيه 30 سوره مائده» آمده است.