من و خدای من
mci-pages-sharing
نام سرویس: من و خدای من
تعریف سرویس:
 با اشتراک در این سرویس روزانه 3 پیامک حاوی راز و نیاز با خداوند ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20532 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس من و خدا KHODA
کد غیر فعالسازی سرویس من و خدا خاموش Off KHODA
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • الهـي باز آمديم با دو دست تهي چه باشد اگر مرحمي بر خستگان نهي
  • الهـي اين چيست كه با دوستان خود را كردي كه هر كه ايشان را جست ترا يافت و تا ترا نديد ايشان را نشناخت