مفاتیح الحیات
mci-pages-sharing
نام سرویس: مفاتیح الحیات
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک بر اساس سبک زندگی اسلامی را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2055 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس حیات HAYAT
کد غیر فعالسازی سرویس حیات خاموش Off HAYAT
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده بدارد . یعنی علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد.
  • خدا به چهره ها و اموالتان نمی نگرد ، بلکه به دل ها و کردارتان می نگرد .