طنز و شوخی در جبهه
mci-pages-sharing
نام سرویس: طنز و شوخی در جبهه
تعریف سرویس:
با اشتراک در این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی شوخی های جبهه برای آشنایی کاربران با افکار و حال و هوای جبهه ارسال می گردد.این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20582 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس شوخی جبهه SHOKHI JEBHE
کد غیر فعالسازی سرویس شوخی جبهه خاموش SHOKHI JEBHE Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

شوخی در جبهه: همین بین شهید مهدی شالباف وارد شد و بی خبر از موضوع و برای اینکه نمازش را اول وقت بخواندایستاد به نماز

نمونه محتوا:
  • امام جماعت فراری!
    عملیات محرم شروع نشده بود. ما در دشت عباس مستقر بودیم. غروب شد و آماده شدیم برای برگزاری نماز جماعت. همه به هم تعارف می کردند که یک نفر جلو بایستد.اما هیچ کس قبول نمی کرد که امام جماعت باشد.
  • شوخی در جبهه!
    همین بین شهید مهدی شالباف وارد شد و بی خبر از موضوع و برای اینکه نمازش را اول وقت بخواندایستاد به نماز. بقیه هم از فرصت استفاده کردند و پشت سرش قامت بستند. شهید شالباف وقتی وارد اولین رکوع شد و فهمید که بقیه دارند پشت سرش نماز می خوانند با سرعت زیادی و طوری که کسی متوجه نشد صحنه را ترک کرد!