تاریخ سلسله های ایران
mci-pages-sharing
نام سرویس: تاریخ سلسله های ایران
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک شامل تاریخ سلسله های ایران را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس ایران IRAN
کد غیر فعالسازی سرویس ایران خاموش IRAN Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

بخش غربی فلات ایران پایتخت: هگمتانه اولین و آخرین پادشاه: دیاکو، ایختوویگو(آستیاگ) زبان: زبان کردی مذهب: میترا پرست

نمونه محتوا:
  • نام: مادها دوره: قرن هفتم قبل از میلاد محدوده جغرافیایی: بخش غربی فلات ایران پایتخت: هگمتانه اولین و آخرین پادشاه: دیاکو، ایختوویگو(آستیاگ) زبان: زبان کردی مذهب: میترا پرست تاریخ انقراض: 550 پیش از میلاد برانداز: کوروش
  • نام: ساسانیان دوره: 224 تا 651 میلادی بنیانگذار: اردشیر اول ساسانی محدوده جغرافیایی: از رود سند تا دریای سرخ پایتخت: تیسفون، استخر اولین و آخرین پادشاه: اردشیر بابکان، یزدگرد زبان: اکدی مذهب: مزدیسنا (دین رسمی)، مسیحیت، یهودیت، کیش مزدکی، مانوی، بودایی‌گری تاریخ انقراض: 651 میلادی