جمله های عالی از آدم های عادی
mci-pages-sharing
نام سرویس: جمله های عالی از آدم های عادی
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه 2 پیامک حاوی جمله های زیبا را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2053 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس عادی ADi
کد غیر فعالسازی سرویس عادی خاموش ADi Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 750 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

جمله عالی: انسان ها زود پشیمان می شوند گاهی از گفته هایشان گاهی از نگفته هایشان...

نمونه محتوا:
 • میان پرواز تا پرتاب
  تفاوت از زمین تا آسمان است.
  پرواز که کنی، آنجا میرسی که خودت میخواهی!
  پرتابت که کنند، آنجا میروی که آنان میخواهند،
  پس پرواز را بیاموز...
 • جمله عالی:
  انسان ها زود پشیمان می شوند
  گاهی از گفته هایشان
  گاهی از نگفته هایشان...