هزار گوهر از امیرالمومنین
mci-pages-sharing
نام سرویس: هزار گوهر از امیرالمومنین
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2  پیامک حاوی سخنان امیرالمومنین(ع) را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نهج NAHJ
کد غیر فعالسازی سرویس نهج خاموش NAHJ Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

نمونه محتوا:
  • هزار گوهر از حضرت علی (ع): من قلّ كلامه قلّت اثامه: هر كس كمتر بگويد گناهانش كمتر مى‏‌شود. / گناهان او نيز كمتر شود * مر او را تامّل ميسر شود
  • هزار گوهر از حضرت علی (ع): من نصر الحقّ أفلح. هر كس حق را يارى كند پيروز گردد هر آن كس كه او ياور حق شود * به احرار و ابرار ملحق شود شود رستگار او بهر دو سراى‏ * چنين زد امام سرافراز راى‏
توضیحات مختصر:

هزار گوهر از حضرت علی (ع): من نصر الحقّ أفلح. هر كس حق را يارى كند پيروز گردد هر آن كس كه او ياور حق شود كسى را كه كوتاه باشد سخن * نيفتد ز گفتن به رنج و محن‏