حکمت های معصومین
mci-pages-sharing
نام سرویس: حکمت های معصومین
تعریف سرویس:
 روزانه 1  پیامک از حکمت های معصومین ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس حکمت معصوم MSM
کد غیر فعالسازی سرویس حکمت معصوم خاموش Off MSM
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

حکمتی از معصومین: گمان نمي‌كنم كه هيچ مردي،‌ به خوبي ايمانش افزوده شود، مگر آن كه محبتش به همسر افزون گردد.

نمونه محتوا:
  • پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: هر اندازه بر ايمان بنده افزوده شود، محبتش به همسرش افزون‌تر مي‌شود
  • امام صادق عليه السلام فرمودند: گمان نمي‌كنم كه هيچ مردي،‌ به خوبي ايمانش افزوده شود، مگر آن كه محبتش به همسر افزون گردد.
  • پيامبر خدا فرمودند: در روز رستاخير، مردي از امت مرا مي‌آوردند، در حالي كه هيچ كار نيكي كه به سبب آن، برايش اميد بهشت برود.