راهنمای استفاده از خدمات پیامکی همراه اول
mci-pages-sharing
نحوه فعالسازی سرویس ها:

تمامی سرویس های خدمات پیامکی همراه اول با ارسال کد معرفه آن سرویس (کد فعالسازی)، به شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس (شرکت های ارائه دهنده سرویس های خدمات پیامکی و شماره های کوتاه آنها در بخش شرکت های همکار آمده اند) فعال می شوند. کافی ست برای فعالسازی سرویس مورد علاقه خود، یکی از کدهای فعالسازی فارسی و یا لاتین درج شده در جدول را به شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس ارسال کنید. همچنین برای آگاهی از خدمات هر یک از شماره های کوتاه کافی ست یک پیامک خالی به آن شماره ارسال دارید و لیست تمامی سرویس های تعریف شده بر روی آن شماره را به رایگان دریافت کنید.

نحوه غیرفعالسازی سرویس ها:

برای غیرفعال ساختن هر یک از سرویس های فعال خود نیز کافی ست کد غیرفعالسازی فارسی و یا لاتین آن سرویس (ترکیب کد معرفه فارسی سرویس با کلمه خاموش و یا کد معرفه لاتین سرویس با کلمه OFF) را برای شماره کوتاه شرکت ارائه دهنده آن سرویس ارسال کنید. راه ساده تر غیرفعالسازی، ارسال یکی از عبارات "OFF" و یا "خاموش" به شماره کوتاهی است که سرویس از آن دریافت می شود.

در صورت بروز هرگونه خطایی در فعالسازی و یا غیرفعالسازی سرویس ها می توانید با شماره 9990 (با تلفن همراه رایگان) و یا 1868 تماس بگیرید.