گناه شناسی
mci-pages-sharing
نام سرویس: گناه شناسی
تعریف سرویس:
 با اشتراک این سرویس روزانه 1 پیامک حاوی آگاهی دادن درباره گناه و اثرات آن را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 20514 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس گناه GNH
کد غیر فعالسازی سرویس گناه خاموش Off GNH
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

گناه به معنى خلاف است و دراسلام هر کارى که برخلاف فرمان خداوند باشد، گناه محسوب مى‏شود. گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانى خداست، بزرگ است.

نمونه محتوا:
  • گناه به معنى خلاف است و دراسلام هر کارى که برخلاف فرمان خداوند باشد، گناه محسوب مى‏شود. گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانى خداست، بزرگ است. رسول اکرم صلى الله علیه وآله در سخنى به ابوذر فرمودند: «کوچکى گناه را ننگر، بلکه بنگر چه کسى را نافرمانى مى‏کنى!»
  • سیئه، به معنى کار قبیح و زشت است که موجب اندوه و نکبت می گردد، در برابر «حسنه» که به معنى سعادت و خوشبختى است؛ این واژه 165 بار در قرآن آمده است. کلمه «سوء» از همین واژه گرفته شده که 44 بار در قرآن آمده‏است.