از چهارشنبه سوری تا سیزده به در
mci-pages-sharing
نام سرویس: از چهارشنبه سوری تا سیزده به در
تعریف سرویس:
با اشتراک این سرویس روزانه  2 پیامک حاوی آداب نوروز را دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس نوروز NR
کد غیر فعالسازی سرویس نوروز خاموش NR Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 500 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

چهارشنبه سوری: قاشق ‌زنی در این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر سر و روی خود می ‌کشند تا شناخته نشوند و به در خانه دوستان و همسایگان خود می ‌روند.

نمونه محتوا:
  • در تبریز در گذشته به جای آتش ‌افروختن و پریدن از روی آن صبح روز چهارشنبه کودکان و جوانان از روی آب روان پریده و جمله «آتيل ماتيل چرشنبه بختيم آچيل چرشنبه» را می گفتند. خوردن آجیل و میوه خشک یکی از رسوم است. اگر مهمان تازه‌ واردی داشته باشند باید شب چهارشنبه ‌سوری خوانچه ‌ای از آجیل خام و میوه خشک برای او بفرستند. آب ‌پاشی از بام ها بر سر عابرین نیز رایج است که از آداب دوران ساسانیان بوده است.
  • قاشق ‌زنی در این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر سر و روی خود می ‌کشند تا شناخته نشوند و به در خانه دوستان و همسایگان خود می ‌روند. صاحب خانه از صدای قاشق‌ هایی که به کاسه ‌ها می‌ خورد به در خانه آمده و به کاسه ‌های آنان آجیل چهارشنبه ‌سوری، شیرینی، شکلات، نقل و پول می ‌ریزد. دختران نیز امیدوارند زودتر به خانه بخت بروند.