فرهنگ و حماسه حسینی
mci-pages-sharing
نام سرویس: فرهنگ و حماسه حسینی
تعریف سرویس:
 روزانه 1 پیامک در مورد فرهنگ و حماسه عاشورای حسینی برای کاربران ارسال می گردد. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک سرویس می شوید.
عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس حماسه حسيني FAHE
کد غیر فعالسازی سرویس حماسه حسيني خاموش Off FAHE
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 350 ریال می باشد.

توضیحات تکمیلی:

از نظر استاد بهترین واژه‏ای که بیانگر عمق نهضت حسینی است کلمه حماسه است، نه نهضت یا قیام یا شورش و جز اینها. کلمه حماسه به معنای شدت و صلابت است

نمونه محتوا:
  • امام‌ حسين‌ (ع) و ياران‌ باوفايش‌ براي‌ اعتلاي‌ دين‌ و اسلام‌ كه‌به‌ فرمودة‌ قرآن‌ همانا دين‌ نزد خدا اسلام‌ است و دين‌ كاملي‌، جز اسلام‌ نيست‌، مبارزه‌كردند و جان‌ عزيز خود را در ازاي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ كالاي‌ با ارزشي‌ كه‌ همان‌ رضاي‌ الهي ‌بود از دست‌ دادند و مسلماً اثرهاي‌ چنين‌ معاملة‌ خدايي‌، نيز شگفت‌آور مي‌شود، و لذا مي‌بينيم‌ كه‌ در شرق،‌ گاندي‌ در مبارزه‌اش‌ با استعمار انگليسي‌، امام‌ حسين‌ را الگوي‌ خود قرار مي‌دهد.
  • از نظر استاد بهترین واژه‏ای که بیانگر عمق نهضت حسینی است کلمه حماسه است، نه نهضت یا قیام یا شورش و جز اینها. کلمه حماسه به معنای شدت و صلابت است و نیز به معنای شجاعت و حمیت. چنان که در ادبیات فارسی و عربی شعر و نثر حماسی داریم، حادثه و شخصیت حماسی نیز هست .شخصیت حسین بن علی علیه السلام صبغه حماسی دارد و باید با وجود و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم، نه یک احساس تراژدی و مصیب.