بورس
mci-pages-sharing
نام سرویس: اتاق گفتگوی بورس
تعریف سرویس:

با اشتراک این سرویس روزانه 2  پیامک شامل اطلاعات : اخبار لحظه‌ای تغییر و تحولات بورس دریافت می نمایید. این سرویس ثبت نامی بوده و با ارسال کد فعالسازی به شماره کوتاه 2050 مشترک عضو سرویس شده و هر روز محتوی سرویس مورد نظر برای مشترک مربوطه ارسال می گردد.

عنوان فارسی انگلیسی
کد فعالسازی سرویس 145 145
کد غیر فعالسازی سرویس 145 خاموش 145 Off
تعرفه سرویس:

تعرفه این سرویس به ازای هر پیامک دریافتی 1000 ریال می باشد.